Slakthusområdet

Slakthusområdet i Stockholm har gått från ett slaktområde på 1800-talet till ett område med plats för evenemang, konserter och festivaler. 

Om Slakthusområdet

Slakthusområdet, är en historisk plats som har spelat en viktig roll i stadens livsmedelsdistribution och köttindustri. Området ligger på Södermalm, i närheten av Globen och Tele2 Arena. Här finns en kombination av historiska byggnader och moderna anläggningar som representerar stadens förflutna och dess nuvarande utveckling.

Slakthusområdets historia

Slakthusområdet har sin början i slutet av 1800-talet, när Stockholms befolkning växte och behovet av en strukturerad och hygienisk köttförsörjning ökade. År 1888 invigdes det första slakthuset i närheten av Södra Stationsområdet. Senare, år 1918, byggdes det nuvarande Slakthuset på platsen nära Globen. Det nya slakthuset, ritat av arkitekten Gustaf Clason, var ett av de modernaste i Europa när det invigdes.

Framtiden för slakthusområdet

Slakhusområdet är ett stort projekt som beräknas vara klart till år 2035. Området byggs i etapper och man arbetar för att bevara områdets historia. 

Bostäder

Under 2024 påbörjas bygge av bostäder i området och år 2026 beräknad de första kunna flytta in. Gamla restaurerade byggnader blev inflyttningsklara 2023.

Förskolor & Skolor

Idag finns hotell- och restauranggymnasium i området. Framåt planeras att bygga en grunskola för cirka 900 barn, en gymnasieskola för 800 elever samt en högskola med konstnärlig inriktning. Även cirka 30 förskoleavdelningar planeras.

Kommunikationer

Blå tunnelbanans linje ska byggas ut till söderort och då kommer Slakthusområdet få en station med två uppgångar. Detta innebär att det blir max 300 meter till tunnelbanan från alla delar av området. Byggtiden är planerad till 10 år med trafikstart 2030.

"En plast där bostäder, arbetsplatser, handel och service blandas med torget och parker för en levande stadsdel."