Framtidsplaner för slakthusområdet

Framtidsplanerna för Slakthusområdet i Stockholm präglas av en visionär strävan att skapa en hållbar, mångsidig och levande stadsdel som integrerar historiska element med modern stadsutveckling. Dessa planer reflekterar stadens engagemang för att omvandla och optimera områden för att möta nutidens och framtidens behov. Man beräknar att vara klara med hela området år 2035. 

Bostäder

Under 2024 påbörjas nybygge av tusentals bostäder i området och år 2026 beräknad de första kunna flytta in. Gamla restaurerade byggnader blev inflyttningsklara 2023.

Förskolor & Skolor

Idag finns hotell- och restauranggymnasium i området. Framåt planeras att bygga en grunskola för cirka 900 barn, en gymnasieskola för 800 elever samt en högskola med konstnärlig inriktning. Även cirka 30 förskoleavdelningar planeras.

Kommunikationer

Blå tunnelbanans linje ska byggas ut till söderort och då kommer Slakthusområdet få en station med två uppgångar. Detta innebär att det blir max 300 meter till tunnelbanan från alla delar av området. Byggtiden är planerad till 10 år med trafikstart 2030.

Kulturarv

Ett centralt tema i framtidsplanerna är att bevara och omvandla de historiska byggnaderna för att bevara Slakthusområdets kulturella arv. Många av de äldre strukturerna kommer att renoveras och användas för olika ändamål, såsom kreativa kontor, utställningsutrymmen och restauranger. Genom att behålla dessa byggnader ges området en unik identitet och charm som hyllar dess industriella historia.

Hållbarhet

Hållbarhet är en nyckelaspekt i de framtida planerna för Slakthusområdet. Det inkluderar att skapa grönområden, främja cykling och gångtrafik, och integrera hållbara byggnadsprinciper. Genom att satsa på grönska och hållbara transportalternativ strävar man efter att skapa en balanserad och hälsosam stadsdel som gynnar både invånare och besökare.

Företag

Framtidsplanerna innefattar också utvecklingen av innovativa och flexibla arbetsutrymmen för att stödja kreativitet och företagsamhet. Genom att skapa ett ekosystem för företag och kreativa branscher hoppas man attrahera talanger och bidra till områdets ekonomiska vitalitet.

Kultur

Kulturella och kreativa evenemang kommer att bli en integrerad del av Slakthusområdets framtid. Med stora evenemangsarenor som Globen och Tele2 Arena i närheten är det en given plats för konserter, konstutställningar och festivaler. Detta skapar inte bara en pulserande atmosfär utan ger också en möjlighet att locka besökare och turism till området.